"Auras" hronika, 2007. gads

♪ Aktīvā 2007. gada koncertu sezona jauktajam korim „Aura” aizsākās ar sadraudzības vakaru 03.03.2007., kad koris devās uz Jelgavas rajonu, kur koncertēja kopā ar Lielplatones, Platones un Elejas apvienoto kori „Sidrabe”. Pēc koncerta kori vakaru pavadīja jautrā gaisotnē- kopīgās spēlēs, dziesmās un dejās.

♪ Viens no 2007. gada ievērojamākajiem un tai pat laikā nozīmīgākajiem jauktā kora „Aura” koncertiem notika 23. martā Latvijas Universitātes Lielajā Aulā. Koncerts „Kad pasaule mostas” bija pirmais kora koncerts LU Lielajā Aulā. Koncertā koris aicināja sadziedāties arī vīru kori „Absolventi”, kā arī meiteņu kori „Unda”.

♪ Jau pēc nepilna mēneša „Aura” atkal kāpa uz LU Lielās Aulas dēļiem, bet šoreiz tas nenotika tikai savu atbalstītāju un citu skatītāju priekšā, bet arī komisijas priekšā. 22. aprīlī koris bija gatavs savai kārtējais skatei, tādējādi turpinot iesākto ceļu virzībā uz Dziesmusvētkiem 2008. gada jūlijā.

♪ 28. aprīlī „Aurai” bija lieliska iespēja smelties pieredzi no ārzemju kolēģiem, dziedot Rīgā, Anglikāņu baznīcā, kopā ar norvēģu jaunajiem draugiem, kā rezultātā koris varēja iepazīties ar citām koru tradīcijām.

♪ 12. maijā koris dodas uz Siguldu, kur koncertē koncertzālē „Baltais Flīģelis”. Koncerts notiek Mātes dienas priekšvakarā, tādēļ arī koncertprogramma ir pakārtota šiem svētkiem.

♪ 19. maijā „Aurai” ir jauns sadraudzības pasākums, šoreiz otrā Latvijas malā- Limbažu rajona Pālē. Ceļā uz Pāli koris izbrauca nelielā ekskursijiņā pa Limbažiem, kur arī iegriezās pie saviem atbalstītājiem, kur optikas vadītājam pasniedza goda rakstu un veltīja pāris dziesmas. Kā arī koris apskatīja pa ceļam esošo Igates pili. Protams, nonākot pašā Pālē, arī tur koris iepazinās ar apkārtni.
Koncertā „Zem ievziedu kupenām” sadziedājās jauktais koris „Aura” (Rīga), diriģenti Dzintra Krastiņa un Edgars Vītols, Cēsu skolotāju koris „Beverīna”, diriģents Ēriks Derums un Pāles pagasta jauktais koris „Vienmēr”, diriģenti Raivo Beitiks un Inese Romancāne. Pēc sadraudzības koncerta, kori vienojās kopīgās dziesmās un dejās.

♪ 12. 06. 2007. koris „Aura” sanāk uz pēdējo sezonas mēģinājumu, kurā pie saldumu traukiem un maizītēm atceras pusgadā notikušo, dalās iespaidos un nākotnes plānos. Tomēr ar sezonas noslēguma mēģinājumu nebeidz „Aura” savu koncertturneju.

♪ 22. 06. 2007. jauktais koris „Aura” ieskandina Līgosvētkus, dziedot Esplanādē.

♪ 28. 06. 2007. „Aura” sveic ar dziesmām savus absolventus no LU Fizikas un Matemātikas fakultātes, dziedot izlaidumā.

♪ 28.07.2008. „Aura” jau agrā rītā mēro garo ceļu no Rīgas līdz Aizkraukles rajona Secei, lai piedalītos starptautiskajā „Ē” koncertā, iepriekš koris, kopā ar citiem Rīgas koriem, sveic ārzemju viesus pie Kongresa nama.
Lai nokļūtu līdz pašai koncerta norises vietai korim bija jāiziet dažādi šķēršļi Vīgantes parkā. Koncertā kori dziedāja dažādu tautu dziesmas.


♪ 23.10.2007. Koris uzstājas Svētā Pētera baznīcā, ar koncertu „ Cilvēks un dziesma cauri gadsimtiem”. Koncertā piedalās ne tikai „Aura”, bet arī Jānis Kurševs (tenors) un vokālais kvartets (Ilva Krauze, Māra Ansonka, Guntis Pvilons, Edgars Ansonskis) no Jelgavas.

♪ 16.11.2007. Koris „Aura” sniedz Latvijas Neatkarības pasludināšanas gadskārtai veltītu koncertu Rīgas 3. vidusskolā, skolā, kurā „Aura” sanāk uz iknedēļas mēģinājumiem.

♪ 17.11.2007. Koris uzstājas Mežciema pansionātā.

♪ 18.11.2007. Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums pie Brīvības pieminekļa, kurā piedalās arī „Aura”. Tiek dziedātas dažādas patriotiskas dziesmas.

♪ 05.12.2007. Koncertzālē „Ave Sol” tiek ieskandināti Ziemassvētki- „Trīs soļi līdz Ziemassvētkiem”. Piedalās jauktais koris „Aura” ar draugiem- meiteņu kori „Unda”, kvartetu no Jelgavas un Jāni Kurševu. Pirmo reizi, koris publiski tiek nosaukts par Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes jaukto kori „Aura”.

♪ 08.12.2007. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Jelgavas Svētās Annas baznīcā, „Pretī Ziemassvētkiem”. Piedalās kvartets no Jelgavas, „Aura” un Jānis Kurševs.

Komentāri

Nav komentāru