Muzikālā otrdiena - Sv. Pētera baznīca plkst. 18:00

Latvijas Mūzikas akdēmijas organizēto Muzikālo otrdienu ietvaros, 1.aprīlī plkst 18:00 Sv. Pētera baznīcā uzstāsies

Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris UNDA
diriģente Ilva Krauze
koncertmeistare Inese Vaļiniece
solists Jānis Kurševs

Jelgavas vokālais kvartets
Ilva Krauze (soprāns)
Māra Ansonska (alts)
Guntis Pavilons (tenors)
Edgars Ansonskis (bass)

Rīgas Kultūru vidusskolas jauniešu koris
diriģents Edgars Vītols
koncertmeisare Mareta Beitika

un protams
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris AURA
diriģents Edgars Vītols

Komentāri

Nav komentāru