Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedrai – 55!

Šī gada 3. jūnijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra atzīmēs savas pastāvēšanas 55 gadu jubileju! Jubilejas norisēs iekļauti vairāki pasākumi - konference, darbsemināri, studentu forums un svētku koncerts, kurā piedalīsies arī LU FMF jauktais koris "Aura".

Jubilejas diena iesāksies ar KonferenciIzglītības un kultūras mijiedarbība personības mākslinieciskajā attīstībā. Jau no plkst. 12.00 JVLMA centrālajā vestibilā varēs iepazīties ar šī gada Mūzikas skolotāju katedras topošo absolventu Stenda referātu prezentācijām. Plkst. 13.00 JVLMA Ērģeļu zālē ar referātiem uzstāsies Dr. habil. paed. prof. Ausma Špona, Dr. paed. asoc. prof. Dace Medne, Dr. paed. prof. Anna Līduma un Dr. paed. lektore Maija Kokare. Savukārt no plkst. 14.45 līdz 17.00 norisināsies darbsemināri un studentu forums (vada  Mag. art. lektore Irēna Nelsone,  Mag. art. pieaic. lektore Elīna Lūse un  Mag. art. pieaic. lektore Maija Švēdenberga, Dr. paed.  docente Ilze Vilde, Dr. paed. lektore Liene Batņa un  Mūzikas skolotāju katedras studenti). Iepriekš reģistrētiem konferences dalībniekiem būs iespēja saņemt sertifikātu par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu (A)

Kā Jubilejas kulminācija plkst. 18.00 JVLMA Lielajā zālē izskanēs grandiozs Svētku koncerts. Tajā piedalīsies krāšņs un daudzveidīgs dalībnieku sastāvs - JVLMA Mūzikas skolotāju koris, JMR1.MS meiteņu koris Vivace, Vecumnieku novada bērnu un jauniešu koris Via Stella, LU FMF jauktais koris AURA, RFL jauktais koris Mēs lidosim, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris, vokālais ansamblis Luar, vokālais ansamblis Poppy, folkloras grupa Tautumeitas, Jelgavas 4. vidusskolas vīru ansamblis Kārkli pelēkie zied un Rīgas Mūzikas skolu apvienotais simfoniskais orķestris. Kopā ar koriem uzstāsies solisti Jolanta Strikaite – Lapiņa, Ance Krauze, Vitālijs Stankevičs un Vilhelms Vācietis.

Diriģentu Jāņa Zirņa, Arvīda Platpera, Kaspara Ādamsona, Edgara Vītola, Lienes Batņas, Andras Fenhanes vadībā koncertā izskanēs Jāzepa Vītola “Beverīnas dziedonis”, Pētera Barisona “Brīnumzeme”, Ilzes Arnes “Daugavas krastā”, Raimonda Paula “Tālavas taurētājs” un citu ārzemju un latviešu komponistu skaņdarbi balsij, korim un simfoniskajam orķestrim.

Aicinām  mūzikas skolotājus, skolu koru diriģentus un ik katru, kuram interesē aktuālais mūzikas pedagoģijā!  Pieteikšanās Jubilejas pasākumiem un informācija par dalības maksu www.muzikasskolotajiem.blogspot.com

Kas ir JVLMA Mūzikas skolotāju katedra?

Mūzikas skolotāju (sākotnēji Mūzikas pedagoģijas) katedra dibināta 1961. gadā. Laika gaitā mainījušies tās nosaukumi un studiju plāni, tomēr galvenais mērķis visus šos gadus bijis viens: daudzpusīgi un profesionāli sagatavot studentus darbam skolā.

Latvijā mūzikas skolotājs tradicionāli veic vairākas funkcijas. Pirmkārt, viņš strādā ar bērniem klasē, attīstot muzicēšanas pamatiemaņas; otrkārt, ir bērnu kora diriģents; treškārt, vada vokālos un instrumentālos ansambļus, aranžē repertuāru, spēlē pavadījumu dziedātājiem, dejotājiem, ir skolas mākslinieciskā dvēsele, ideju ģenerators, dažādu muzikālo aktivitāšu rosinātājs.

Taču mūzikas skolotājs ir ne tikai paraugs bērniem, bet bieži vien arī pagasta un novada kultūras dzīves aizrautīgs veidotājs. Lai mūsu studenti nākotnē par tādiem kļūtu, studiju programmā ietverta virkne visdažādākās disciplīnas – mūzikas mācīšanas metodika un prakse, kas ieņem būtiskāko vietu izglītošanās procesā, diriģēšana, klavierspēle, balss nostādīšana, ritmika, psiholoģija un pedagoģija, mūzikas vēsture un teorija, vispārizglītojošie kursi, kā arī instrumenta spēle (simfoniskā orķestra stīgu un pūšaminstrumenti, kokle, blokflauta vai akordeons). Vienmēr ir darbojies Mūzikas skolotāju nodaļas mācību koris, epizodiski – nodaļas pūtēju orķestris, tautas instrumentu orķestris un koklētāju ansamblis.

Mācību koris ir Mūzikas skolotāju nodaļas radošā darbnīca, kurā studenti apgūst prasmes kordiriģentu un kordziedātāju statusā.  Koris aktīvi koncertē arī ārpus augstskolas, gūstot nozīmīgus panākumus starptautiskos konkursos.

Katedras pedagogi regulāri lasa lekcijas Latvijas mūzikas skolotāju tālākizglītības kursos, iepazīstinot klausītājus ar novitātēm bērnu kora metodikā un mūzikas pedagoģijā, piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un papildina savas zināšanas doktorantūras studijās. Līdztekus zinātniskiem pētījumiem docētāji aktīvi iedzīvina savas metodiskās atziņas praktiskā darbā skolā.

Mūzikas skolotāju katedras absolventu sarakstu rotā daudzu sabiedrībā labi pazīstamu un mīlētu diriģentu, solistu un mūziķu vārdi.

 

Vairāk  www.jvlma.lv

Informāciju sagatavoja:

Jana Lāce, JVLMA Koncertdaļas vadītāja,

tālr. 67222935, 27843188, e-pasts: jana.lace@jvlma.lv

Komentāri

Raivis Bēts

2016. gada 30. maijā, 16:52

LMA studentiem ieeja brīva vai arī visiem studentiem ieeja brīva?

Madara Ziņģe

2016. gada 31. maijā, 11:18

Visiem studentiem