Skates rezultāti: „Aurai” 44 punkti no 50!

Vakar, 12.aprīlī, tika paziņoti Rīgas koru skašu rezultāti. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas jauktais koris „AURA” ir saņēmis vērtējumu – 44 punkti. Skatē AURA izpildīja trīs dziesmas individuāli - Pēteris Barisons, Jānis Akuraters „Latvijā”, Raimonds Pauls, Inese Zandere „Aiviekste”, Valts Pūce, Aivars Neibarts „Augu nakti”, kā arī trīs dziesmas Ārija Šķepasta koru grupas kopkorī - Pēteris Barisons, Jānis Akuraters „Latvijā”, Jāzeps Vītols, Krišjānis Barons „Upe un cilvēka dzīve”, Emīls Dārziņš, Rainis „Senatne”.

Laikā no 2. līdz 10. aprīlim Latvijas Universitātes Lielajā aulā un Rīgas 2.ģimnāzijas zālē notika Rīgas koru skates. LU Fizikas un matemātikas jauktais koris „Aura” ir iekļauts Ārija Šķepasta koru grupā, tāpēc skatē piedalījās 2011. gada 3.aprīlī. Šajā siltajā un saulainajā svētdienas rītā neilgi pirms plkst. 12.00 bija vērojama pozitīvi satrauktu cilvēku plūsma uz Rīgas 2.ģimnāziju, kur „Aurai” tika iedalīta sava telpa – sporta zāle. Ņemot vērā koristu skaitu (23 puiši un 45 meitenes), piemērotāku telpu ir grūti iedomāties.

Jau iedziedoties varēja just, ka katrs korists ir noskaņojies uz darbu un izjūt atbildību pret „Auru”, diriģentu Edgaru Vītolu un vokālo pedagogu Inesi Romancāni. Vispirms izmēģinājām savas dziesmas, tad saģērbāmies un gājām uz zāli uz kopkora mēģinājumu. Dziedātāju bija tik daudz, ka pat pārbīdot dažus priekšmetus, visiem zālē īsti nebija vietas, tāpēc daži kori dziedāja no balkona.

Nedaudz pēc diviem kori tika iepazīstināti ar žūriju (Romāns Vanags, Ēriks Ešenvalds un Inta Pīrāga) un skate varēja sākties. Vispirms visi draudzīgi saspiestie grupas kori izpildīja trīs kopkora dziesmas. Pirmo no tām – P.Barisona „Latvijā” – tika uzticēts diriģēt Edgaram Vītolam. Pēc tam Ārija Šķepasta vadībā kopkoris izpildīja pārējās dziesmas. Kad kopkora dziesmas bija nodziedātas, visi kori atstāja zāli un gaidīja savu kārtas numuru. „Aura” vēlreiz sapulcējās sporta zālē, lai atvilktu elpu un noskaņotos uz svarīgāko skates daļu. Inese un Edgars noturēja kori tonusā – vispirms Inese lika visiem atvērt notis un norādīja uz konkrētām lietām, ko vajag ievērot, pēc tam Edgars teikto papildināja... izmēģinājām pāris dziesmu vietas... un bija jau pienācis mūsu laiks.

„Aura” sāka savu priekšnesumu ar iepriekš jau dziedāto P.Barisona „Latvijā”, turpināja ar R.Paula „Aiviekste” un noslēdza savu uzstāšanos ar V.Pūces „Augu nakti”. Daudzi koristi pēc skates teica, ka dziedot esot bijis emocionāls pacēlums (it sevišķi dziedot „Augu nakti” beigu daļu), gribējies dziedāt vēl. To varēja redzēt smaidīgajās un saviļņotajās sejās. Bija tik labas sajūtas, ka arī šķita, ka esam nodziedājuši labi.... tika nezinājām, cik tieši labi. Atgriezušies sporta zālē „Aura” sastājās aplī veltīja dziesmu visiem klātesošajiem:
„Lai slava tam ... tam mūsu Edgaram, ...un arī tai, tai mūsu Inesei, ... , un arī tai, tai mūsu „Aurai”!”
Uzreiz pēc tam arī saņēmām pirmo vērtējumu no Ineses – esam izdarījuši 80% no tā, ko šobrīd spējam.

Tā kā skates notika līdz 10. aprīlim, tad rezultāti bija jāgaida vairāk kā nedēļu. Vakar „Ave Sol” koncertzālē tika aicināti koru mākslinieciskie vadītāji/ diriģenti uz rezultātu paziņošanu. Sākumā pasākuma vadītājs Romāns Vanags deva vārdu Intai Pīrāgai. Viņa teica, ka varot just, ka līdz Dziesmu svētkiem ir vēl pietiekoši daudz laika – kori neesot tik ļoti sanervozējušies, esot bijis patīkami vērot muzikālus un labi sagatavotus priekšnesumus, just saikni starp koristiem un diriģentu. No visiem kolektīviem/ to vadītājiem viņa izcēla trīs – kori „Sonore”, jauno dirģentu Edgaru Vītolu (bija dzirdējusi arī par piektdienas diplomeksāmenu) ar viņa Fizikas un matemātikas fakultātes kori, Ozolu pāra kori (tātad kori „PA SAULEI”).

Pasākuma turpinājumā R. Vanags izstāstīja, ka Rīgā nav neviena 3.kategorijas kora (tātad visi kori ieguvuši vismaz 30 punktus), 70% ir 1.kategorijas kori (vismaz 40 punkti). Viņš aicināja korus nekoncentrēties uz 3 skates dziesmām visu sezonu, bet vienkārši darīt savu darbu un attīstīties (par ko „Aura” var tikai pasmaidīt). Pēc tam katras grupas vadītājs izdalīja diplomus koriem.

Žūrijas vērtējums un piezīmes par „Auras” sniegumu skatē:
Romāns Vanags:
Mākslinieciskais sniegums – 23
Tehniskais sniegums – 21
Pozitīvais kora sniegumā: Kupls koris, jaunas balsis, dzied ar prieku! Malači! Augu nakti pareizs temps 7/8 +

Ēriks Ešenvalds:
Mākslinieciskais sniegums – 22
Tehniskais sniegums – 22
Pozitīvais kora sniegumā: Nedalīta uzmanība diriģentam. Skanīgs koris. Labs ansamblis. Teksts saprotams. Niansēm bagāts izpildījums. Intonatīvi stabili.

Inta Pīrāga:
Mākslinieciskais sniegums – 22
Tehniskais sniegums – 22
Pozitīvais kora sniegumā: Ļoti muzikāls un labi sagatavots priekšnesums. Skaists vokāls. Labi nostādītas balsis. Azarts.

Katrs žūrijas loceklis arī uzrakstīja savus ieteikumus „Aurai”, ko noteikti ņemsim vērā, lai vēl vairāk uzlabotu savu skanējumu. Esam priecīgi, ka salīdzinot šos rezultātus ar 2008.gada Dziesmu svētku pusfināla rezultātiem (http://www.dziesmusvetki2008.lv/index.php?&497), kur „Aura” ar 41,25 punktiem ieņēma 23.vietu Rīgas jaukto koru konkurencē, ir redzama izaugsme. Šogad dalām 12.-13. vietu ar Latvijas Mākslas akadēmijas jaukto kori "SENAIS KALNS". Sakām vislielāko paldies mūsu Edgaram un Inesei par ieguldīto darbu! Jūs liekat mums VARĒT! Pie tam ar prieku ... kas nav mazsvarīgi. :) Turpmāk centīsimies varēt vēl vairāk!

Labākie Rīgas jauktie kori:
1. Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "SŌLA" – 47 punkti
2.-3. Rīgas KTMC „Mazā ģilde” jauktais koris "SONORE" – 46 punkti
3.-3. Latvijas Universitātes jauktais koris "JUVENTUS" – 46 punkti
4. Rīgas KTMC „Mazā ģilde” jauniešu koris "BALSIS" – 45,67 punkti
5.-6. A/S SWEDBANK jauktais koris "SWEDBANK KORIS" – 45,33 punkti
5.-6. Rīgas Latviešu biedrības kamerkoris "AUSTRUMS " – 45,33 punkti
7. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas kamerkoris "FORTIUS" – 44,67 punkti
8.-11. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas jauktais koris "MŪŽĪGAIS STRAUTS" – 44,33 punkti
8.-11.Rīgas Mūzikas internātskolas jauktais koris "VAIDELOTE"– 44,33 punkti
8.-11.LU Bioloģijas fakultātes jauktais koris "DE CORO" – 44,33 punkti
8.-11.. Latvijas zemnieku savienības jauktais koris "PA SAULEI" – 44,33 punkti
12.-13. LU Fizikas un Matemātikas fakultātes jauktais koris "AURA" – 44 punkti
12.-13. Latvijas Mākslas akadēmijas jauktais koris"SENAIS KALNS" – 44 punkti
14. Kamerkoris "VOX ANIMAE" – 43,67 punkti
15.-16. Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris "RĪGA" – 43,33 punkti
15.-16. RD IKSD Rīags pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centra "Iļģuciems" kamerkoris "MUKLĀJS" – 43,33 punkti

Komentāri

Santa Rukmane

2011. gada 13. aprīlī, 23:47

Patiešām iepriecina žūrijas pozitīvās piezīmes - kā medusmaize! :) Par teksta saprotamību un labi nostādītajām balsīm - uzslavas Inesei, par azartu un nedalīto uzmanību - Vītolam! :) :) :)

Liene Zariņa

2011. gada 14. aprīlī, 00:00

man tīk piezīme par nedalīto uzmanību diriģentam. =p

Guntis

2011. gada 20. aprīlī, 22:51

Lieliskie!