„PAVASARI GAIDOT”

2012. gada 6. martā, 18:00

Sv. Pētera baznīca

Koncertā piedalās:

 
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes
jauktais koris AURA
 
Diriģents: Edgars Vītols
Koncertmeistare: Mareta Beitika
 
 
Ieejas maksa: Ls 1,00, skolēniem Ls 0,50.